0963 553 719 (Mr Tú)
hungtuantu77@gmail.com

Thẻ: Máy phát điện 25kva cũ nhập khẩu